Header image (stock image used if left blank)

Commercieel-en contractmanagement

Global

Commercieel-en contractmanagement

Content
Content

Praktisch advies en ondersteuning gedurende de hele levenscyclus van een project, waarbij geschillen zoveel mogelijk worden vermeden en anders beslecht.

Ons team van consultants heeft een scherpe commerciële focus, en zorgt ervoor dat onze dubbel gekwalificeerde medewerkers resultaten leveren die de verwachtingen van de klant overtreffen.

  • Commerciële strategieën
  • Contractbeheer
  • Inkoop

Het vastleggen van duidelijke contractuele en commerciële strategieën voor het beheer van de werkzaamheden en de relevante risico’s is essentieel voor de succesvolle oplevering van projecten. Driver Trett is een expert op dit gebied, en het waarborgen van de juiste contractbepalingen en -processen behoort tot onze kernvaardigheden. 

Risico- en kostenmanagement

Wij leveren risicoanalyses en risicobeheersystemen, zowel vóór aanvang van een contract als tijdens de bouwfase. Door deze te koppelen aan een actief kostenproces waarborgt Driver Trett dat bouwuitgaven worden gedaan op de juiste plaats en op het juiste moment, om zo de door de klant vereiste resultaten te behalen.

  • Wijzigingenmanagement
  • Vermijding van geschillen

Driver Trett heeft uitgebreide kennis van geschillenbeslechting en levert precontractuele diensten om het aantal en de omvang van geschillen over een contract tot een minimum te beperken, en te zorgen dat de gecontracteerde partijen hun risico’s en verplichtingen volledig begrijpen.

Onderhandelingen over, en voorbereiding en verdediging van claims

Veel bouwclaims zijn complex en vereisen een diepgaand begrip van de contractuele documenten, de juridische context van het contract en de feitenmatrix. Dankzij onze grondige kennis van deze elementen garanderen we de meest effectieve indiening en afhandeling van claims. Deze kennis maakt deel uit van de kernvaardigheden van Driver en is van onschatbare waarde bij de verdediging van en de onderhandelingen over een claim.

Haalbaarheidsstudies

Driver Trett ondersteunt klanten bij het opstellen van businesscases en haalbaarheidsdocumenten voor een breed scala aan engineerings- en bouwprojecten wereldwijd. Onze consultants weten hoe ze degelijke businesscases moeten indienen in veeleisende omgevingen.

Ontwerpmanagement

In de ontwerpfase van een project is effectief management en beheersing van cruciaal belang om het project op tijd en binnen budget op te leveren. Omissies in deze fase kunnen leiden tot ernstige problemen en overbestedingen in de bouwfase. Driver Trett hanteert een gedetailleerde en praktijkgerichte benadering voor het beheren van een breed scala aan projecten. Wij leveren tijdige, uitgebreide informatie en werkelijk toegevoegde waarde.

Half width content (used for Videos/iframes)
Half width content (used for Videos/iframes)
Content

Meer weten over wat we doen en wat we hebben gedaan?

Neem contact met ons op

Grey box content (next page link used if left blank)