Header image (stock image used if left blank)

Energie

Global

Energie

Content
Content

De multidisciplinaire aanpak waar het wereldwijde team van Driver Trett zich in specialiseert, en die wordt toegepast op alle civiele, bouwkundige en technische aspecten, alsmede op, isolatie, HVAC en coatings, maakt ons de eerste keuze voor het leveren van dynamische commerciële oplossingen en ondersteuning van projectoplevering in de energiesector.

Driver Trett levert oplossingen voor klanten met complexe, grootschalige energieprojecten over de hele wereld. Het is dit niveau van kennis, ervaring en expertise, samen met onze staat van dienst in de complexe engineering in de energiesectoren, dat Driver Trett onderscheidt van andere spelers op de markt.


Ons internationale team heeft in deze sectoren ruime ervaring met onder meer:

  • Duurzame energie – windenergie, offshore en onshore, zonne-energie, getijdenenergie, waterkracht, en biomassa
  • Kolencentrales en projecten voor rookgasontzwaveling, W2H, en ondergrondse CO2-opslag
  • Gasturbines met gecombineerde cyclus (STEG)
  • Warmtekrachtkoppeling (WKK)
  • Kernenergie – onderhoud, nieuwbouw, splijtstoflevering en ontmanteling
  • Transmissie – pijpleidingen, kabels, pompstations, transformatoren en regelstations voor schakelapparatuur
Half width content (used for Videos/iframes)
Half width content (used for Videos/iframes)
Content

Meer weten over wat we doen en wat we hebben gedaan?

Neem contact met ons op

Grey box content (next page link used if left blank)