Header image (stock image used if left blank)

Geschillenbeslechting

Global

Geschillenbeslechting

Content
Content

Ondersteuning van onze klanten gedurende het gehele proces van geschillenbeslechting.

Zelfs bij de best beheerde projecten kunnen geschillen ontstaan tussen de gecontracteerde partijen. Driver Trett biedt klanten wereldwijd ondersteuning bij het beheren, vermijden en beslechten van geschillen, en het inschatten van de risico's op dit gebied. Wij werken nauw samen met advocatenkantoren die betrokken zijn bij geschillen.


Geschillen gaan vaak over tijds- en/of kostenoverschrijdingen en kunnen de opdrachtgever, de ontwikkelaar, de aannemer, de onderaannemer en de leveranciers betreffen, afhankelijk van de contractuele matrix. Driver Trett treedt op als bemiddelaar bij geschillenbeslechting, zowel in formele gerechtelijke procedures als in alternatieve geschillenbeslechting (Alternative Dispute Resolution (ADR)).

Een analyse van commerciële, plannings- , projectbeheers-, en technische kwesties, maakt onderdeel uit van deze ondersteuning.

Claims

Onderhandelingen over, en voorbereiding en verdediging van claims tot verlenging van termijnen, verlies en/of uitgaven, of algemene schadevergoeding.

Deskundige dienstverlening

Optreden als getuige-deskundige - quantum, planning en technisch (oorzaak-gevolgonderzoek).

Arbitrage en geschillen

 • Optreden als getuige-deskundige, het verstrekken van deskundigenverslagen en het afleggen van verklaringen
 • Optreden als adviseur bij arbitrage en opstellen van de documenten voor vorderingsprocedures

Alternatieve geschillenbeslechting (ADR).

 • Strategisch advies ter vermijding van geschillen
 • Geschillencommissies
 • Bemiddeling
 • Beslechting
 • Bepaling door deskundigen

Adjudicatie

Wij bieden ook allesomvattende ondersteuningsdiensten voor adjudicatie:

 • Beheer van de adjudicatie
 • Optreden als getuige-deskundige
 • Optreden als partijvertegenwoordiger
 • Advies over juridische vraagstukken
 • Optreden als arbiter
Half width content (used for Videos/iframes)
Half width content (used for Videos/iframes)
Content

Meer weten over wat we doen en wat we hebben gedaan?

Neem contact met ons op

Grey box content (next page link used if left blank)