Header image (stock image used if left blank)

Mijnbouw

Global

Mijnbouw

Content
Content

De winning van natuurlijke grondstoffen, waaronder steenkool, metalen en mineralen, is een van de grootste en belangrijkste industrieën ter wereld.

Deze draagt bij aan de economische groei in landen die rijk zijn aan natuurlijke grondstoffen en in landen die daar op hun beurt van afhankelijk zijn.


Driver Trett is zeer ervaren en bedreven in het aanpakken van veelvoorkomende problemen in deze sector. Wij verlenen diensten aan partijen die betrokken zijn bij technische en bouwwerkzaamheden in verband met:

  • Verkenning en winning
  • Verwerking
  • Vervoer en opslag
  • Relevante infrastructuur
  • Onshore en offshore (onderzees)
Half width content (used for Videos/iframes)
Half width content (used for Videos/iframes)
Content

Meer weten over wat we doen en wat we hebben gedaan?

Neem contact met ons op

Grey box content (next page link used if left blank)