Header image (stock image used if left blank)

A picture of two people project planning

Global

Planning

Content
Content

Wij bieden complete planningsdiensten aan, voor zowel bouw- als civieltechnische projecten.

Onze vaardigheden op het gebied van projectplanning bestrijken de volledige projectcyclus, van ontwerp tot inkoop, tot constructie, vervolgens inbedrijfstelling, onderhoud en uitbedrijfstelling. Opdrachten worden in alle sectoren en disciplines uitgevoerd door projectplanners of senior leidinggevenden.


Met een benijdenswaardige staat van dienst voor het tijdig en binnen budget leveren van diensten, biedt Driver Trett u de meest volledig geïntegreerde service die er is, en blijft u ondersteunen gedurende de gehele looptijd van het contract.

Onze diensten omvatten:

  • Projectplanning op alle niveaus
  • Planning-analyse
  • Voortgangsrapportage, validering, actualisering en herstel van het programma
  • Projectrapportage op alle niveaus
  • Shutdown-planning
Half width content (used for Videos/iframes)
Half width content (used for Videos/iframes)
Content

Meer weten over wat we doen en wat we hebben gedaan?

Neem contact met ons op

Grey box content (next page link used if left blank)