Header image (stock image used if left blank)

Pre-contract, a picture of someone project planning

Global

Pre-contract

Content
Content

Wij bieden cruciale pre-tenderdiensten ter voorbereiding van de aanbestedingsfase aan, voor zowel bouw- als civieltechnische projecten.

Opdrachten worden uitgevoerd door quantity surveyors, die specifiek voor deze processen zijn opgeleid en over een schat aan ervaring beschikken. We gebruiken zowel computerondersteunde als traditionele meetmethoden, om een snelle, kosteneffectieve en betrouwbare dienst voor zelfcontrole te garanderen.


Met een benijdenswaardige staat van dienst voor het tijdig en binnen budget leveren van diensten, biedt Driver Trett u de meest volledig geïntegreerde service die er is, en blijft u ondersteunen gedurende de gehele looptijd van het contract.

Onze diensten omvatten:

  • Raming van productiehoeveelheden
  • Begrotingen
  • Schattingen
  • Inkoop
  • Ondersteuning bij aanbestedingen
Half width content (used for Videos/iframes)
Half width content (used for Videos/iframes)
Content

Meer weten over wat we doen en wat we hebben gedaan?

Neem contact met ons op

Grey box content (next page link used if left blank)