Header image (stock image used if left blank)

Procesindustrie

Global

Procesindustrie

Content
Content

De process- en industriële sector heeft te kampen gehad met een immense druk op de budgetten voor investerings- en exploitatiekosten, als gevolg van de wereldwijde concurrentie en het streven naar vermindering van de emissies.

Driver Trett heeft ruime ervaring in het ontwikkelen en implementeren van alternatieve incoop- en contractstrategieën, om op tijd en binnen de kosten investeringsprojecten op te leveren, en daarnaast doorlopende jaarlijkse operationele kostenbesparingen te realiseren.


De vaardigheden, instrumenten en ervaring waarover onze mensen beschikken zijn toepasbaar op de volgende gebieden, of het nu gaat om de traditionele zware industrie of technologiebedrijven:

  • Basis-, intermediaire en prestatiechemicaliën
  • Petrochemie en raffinage
  • Biobrandstoffen
  • Farmaceutische producten
  • Ijzer en staal
Half width content (used for Videos/iframes)
Half width content (used for Videos/iframes)
Content

Meer weten over wat we doen en wat we hebben gedaan?

Neem contact met ons op

Grey box content (next page link used if left blank)