Header image (stock image used if left blank)

An image of two construction professionals looking at blueprints

Global

Quantity Surveying

Content
Content

Driver Trett biedt zijn klanten zowel precontractuele als postcontractuele professionele diensten aan.

Half width content (used for Videos/iframes)

Precontractuele commerciële en aanbestedingsdiensten

Goede precontractuele dienstverlening vanaf de allereerste fasen, is van essentieel belang voor een gedegen beheersing van het contract, de programma's, en de kosten. Hierdoor kunnen veelvoorkomende problemen vermeden worden, zoals partijdigheid bij aanbestedingen, onduidelijkheid over de contractvoorwaarden, ontbreken van identificeerbare intentie- en methodeverklaringen, discrepantie tussen de omvang van het werk en de prijs, en het onbewust accepteren van ongunstige voorwaarden.

Fouten die gemaakt worden in de precontractuele fase, kunnen leiden tot aanzienlijke kosten in latere fases van het project. Driver Trett biedt een breed scala aan diensten op het gebied van strategisch management en precontractuele processen aan, waaronder:

 • Beoordeling van de contractvoorwaarden, om een heldere, correcte weergave van de gemaakte afspraken te waarborgen
 • Ondersteuning bij aanbestedingsonderhandelingen
 • Commerciële beoordeling van een aanvraag of contractdocumentatie
 • Commerciële haalbaarheidsstudies en budgettering
 • Contractvorming
 • Kostenraming en -beheersing
 • Invoering van documentregistratiesystemen
 • Inschrijven op aanbestedingen en opstellen van overeenkomsten
 • Opstelling van hoeveelhedenoverzichten
 • Opstellen van aanbestedings- en contractdocumentatie
 • Projectplanning (inclusief ondersteuning bij de presentatie van aanbestedingsprogramma's en methodeverklaringen)
 • Risicobeoordeling (analyse van documenten om potentieel bezwarende voorwaarden te identificeren)
 • Beoordeling van aanbesteding
 • Waardetechniek
 • Commercieel contract- en programmabeheer, ook na afloop van het contract
Half width content (used for Videos/iframes)

Post-contractuele commerciële en aanbestedingsdiensten

Driver Trett garandeert een strakke financiële en contractuele beheersing van een project, door de kosten te minimaliseren, de waarde te maximaliseren, en de risico's te onderkennen. We hebben daarnaast een uitgebreide post-contractuele beheerfase ingericht, die is bedoeld om de financiële en contractuele positie van de klant te optimaliseren. Bovendien kan deze fase op het hoogste niveau nog worden verstrekt met expertise op het gebied van strategisch management.

 • Optreden als partijvertegenwoordiger
 • Adviseren over contractuele kwesties
 • Kostenbewaking en -beheersing
 • Invoering van rapportagesystemen
 • Financieel beheer van accounts van onderaannemers
 • Meting van het voltooide werk
 • Opstellen van financiële en contractuele statusrapporten voor de aan de klant gelieerde financiers en instanties
 • Voorbereiding van tussentijdse betalingsaanvragen en taxaties
 • Voorbereiding van en onderhandeling over de definitieve rekeningen
 • Detachering van personeel voor commerciële bijstand aan klanten
 • Waardering van variaties, hogere kosten, en variabele arbeidskosten
Content

Meer weten over wat we doen en wat we hebben gedaan?

Neem contact met ons op

Grey box content (next page link used if left blank)

Neem contact met ons op als u vragen heeft over onze dienstverlening, of vul ons aanvraagformulier in voor meer informatie over hoe de oplossingen van Driver Trett het verschil kunnen maken voor uw project.